ارسال نظر
/

رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت، آخرین آمار مربوط به مرگ و میر مادران باردار در کشور را ۲۰.۳ مرگ در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده اعلام کرد.

دکتر فرحناز ترکستانی گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور این رقم باید به ۱۵ برسد.

وی در خصوص اقدامات اداره سلامت مادران اظهار داشت: انتخاب ۸ بیمارستان نمونه دوستدار مادر، آموزش کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان در بیمارستانهای دوستدار مادر، توجیه متخصصان ضریب K در مورد علل مرگ و میر مادران پیش از آغاز به کارشان، تهیه و آموزش راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زنان، برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان، برگزاری دوره های تربیتی زایمان در روستاهای محروم و دورافتاده و پیگیری بخشنامه های پزشک مقیم و معین در مناطق و بیمارستانها برنامه های این اداره برای بهبود امور مربوط به زنان و زایمان بوده است.

ترکستانی، اجباری شدن طرح مامایی با ذکر آن در دفترچه های آزمونهای سراسری برای سهولت در دریافت مجوز استخدامی آنان، رسیدگی به مسائل رفاهی متخصصان زنان و زایمان در مناطق محروم با کمک خیران، افزایش انجام زایمانهای طبیعی توسط متخصصان در طول دوره های آموزشی، رفع برخی از مشکلات پرداختها را به عنوان برخی از پیشنهادات و راهکارهای این اداره برای بهتر شدن وضعیت زنان و زایمانها در مراکز درمانی اعلام کرد.

کد خبر: 20867

ارسال نظر